เลือกชมสินค้าของเรา

ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์

ตรวจสอบพัสดุ Kerry Express

กล่องไปรษณีย์ฝาชน

alt

กล่องไปรษณีย์ฝาชน (1 แพค/20ใบ)

เบอร์

ขนาด

ราคา/ใบ

ราคา/แพค

00

(11*8.5*6 cm)

1.9

38

0

(11*17*6 cm)

2.1

42

0+4

(11*17*10 cm)

3

60

AA

(13*17*7 cm)

2.4

48

2A

(14*20*12 cm)

3.4

68

CD

(15*15*15 cm)

4

80

2B

(17*25*18 cm)

4.5

90

C+8

(20*30*19 cm)

7

140

A(ก)

(14*20*6 cm)

2.6

52

B(ข)

(17*25*9 cm)

3.4

68

C(ค)

(20*30*11 cm)

4.5

90

D(ง)

(22*35*14 cm)

6

120

E(จ)

(24*40*17 cm)

7.5

150

F (เล็ก)

F(ใหญ่)

(31*36*13 cm)

(32*48*30 cm)

9

16

180

320

G

(31*36*26 cm)

12

240

6(ฉ)

(30*45*22 cm)

12

240

7(3ชั้น)

(35*50*32 cm)

18

360

7 BC(5ชั้น) ไม่จ่า

(35*50*32 cm)

27

540

H

(41*45*35 cm)

20

400

I BC(5ชั้น)

เบอร์ 1 ไม่จ่า

(45*55*40 cm)

(30*100*30 cm)

45

30

900

600แสดง #  
ผลลัพธ์ 16 - 19 จาก 19