เลือกชมสินค้าของเรา

ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์

ตรวจสอบพัสดุ Kerry Express


วิธีจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

  • ช่องทางที่ 1 ส่งสินค้าทางไปรษณีย์  ราคาตามน้ำหนักที่ไปรษณีย์ กำหนด
  • ช่องทางที่ 2 ส่งสินค้าทางขนส่งเอกชน
  • ช่องทางที่ 3 ส่งสินค้าทาง KERRY EXPRESS ราคาตามที่ Kerry กำหนด  ดังนี้

น้ำหนัก

(กิโลกรัม)

สูง*กว้าง*ยาว

(เซนติเมตร)

ส่งกรุงเทพและภายในโซน

(Next Day)

โซนA

ส่งจังหวัดอื่นๆ

(2-3วัน)

โซนB

Envelope/Mini
(Max:1 kg, L+W+H <40 cm)
ซองเอกสาร,ขนาดกล่อง 00,0,0+4,A,AA


30


45

Seal Bag/S
(Max:5 kg, L+W+H <60 cm)
ซองพลาสติก,ขนาดกล่อง 2A,2B,B,C,CD


65


80

S+
(Max:5 kg, L+W+H <75 cm)
ขนาดกล่อง D


85


100

M
(Max:10 kg, L+W+H <90 cm)
ขนาดกล่อง E,F


100


115

M+
(Max:15 kg, L+W+H <105 cm)
ขนาดกล่อง G,6(ฉ)


140


155

L
(Max:15 kg, L+W+H <120 cm)
ขนาดกล่อง H,7


185


205

XL
(Max:20 kg, L+W+H <150 cm)
ขนาดกล่อง I


290


330

Over size
(Max:25 kg, L+W+H <200 cm)


380


420

  • กรุงเทพ รวมถึง นทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และปริมณฑล  คิดราคาโซน A
  • ภายในโซน ยึดตามจังหวัดของผู้ส่ง ที่ส่งในภาคเดียวกัน คิดราคาโซน A
  • รับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ต่อกล่อง/ขนาดไม่เกิน 200 เซนติเมตร